ความรู้พื้นฐาน ภาษาHTML5

ภาษาHTMLคือภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้นกำเนิดของเว็บไซต์ .ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาภาษา HTML4  ให้กลายเป็น HTML5 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น การตรวจสอบ        Text Field ประต่างๆ ได้แก่ตรวจสอบอีเมล จรวจสอบตัวเลข ตัวเลือกสี 
ตัวเลือกวันเดือนปี เป็นต้น
     ภาษา HTML5หรือเรียกว่า HTMLเวอชั่น5เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พัฒนา
เว็บไซต์ในด้านเวลาและด้านอื่นๆเช่นผุ้พัฒนาเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งตรวจสอบความถูกต้องของการกรอก
นั้นเป็นอีเมล

โครงสร้างพื้นของของ HTML5

แท็ก <!doctype>
แท็ก <!doctype> ใช้ในการประกาศชนิดของเว็บเพจ เพื่อให้เว็บเบราเซอร์ได้รู้ และวิธีการประมวลผลสำหรับหน้าเว็บเพจ
นั้น ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ข้อกำหนดในประกาศ doctype ในการ HTML5 นั้นจะแตกต่างไปจาก HTML
ก่อนหน้านั้น โดย doctype เป็นรูปแบบสัั้นและง่าย

<!doctype html>
ข้อควรรู้เพิ่มเติม
 วางแท็ก <!doctype> บนสุดของหน้าเว็บเพจนั้นๆ ก่อนส่วนอื่นๆ เสมอๆ เพื่อให้เว็บเบราเซอร์ได้รู้ก่อนการประมวล 
เพื่อการแสดงผลที่ดีตรงตามประเภทนั้น ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แท็ก <!doctype> ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแท็ก HTML แต่อย่างใด
แท็ก <!doctype> เป็นแท็กประเภท แท็กเดี่ยว (Single Tag) สามารถเขียนด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์
ใหญ่ก็ได้
 แท็ก <html>
แท็ก <html> ใช้ในการกำหนดจุดเริ่มต้นของเว็บเพจ HTML ในขณะที่แท็กปิดคือ </html> เป็นการกำหนดจุด
สิ้นสุด แท็ก <html> โดยองค์ประกอบต่างๆ จะอยู่ในภายใน <html> .... </html>

แท็ก <head>
แท็ก <head> ใช้ในการกำหนดข้อมูลส่วนหัวของเอกสาร หรือก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาของเว็บเพจ เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วย 
แท็ก <title></title>, <meta> , <link> หรือแม้แต่ css style javascript ต่าง ๆ ไว้ในส่วนนี้ด้วย

ตามข้อกำหนดของ W3C ภายในอิลิเมนต์ head จะต้องมี อิลิเมนต์ title เป็นองค์ประกอบเสมอ เนื่องจากเป็นการ
กำหนดชื่อเพจ และเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องกำหนดอยู่เสมอ
ข้อมูลทั้งหมดในส่วนของ <head> นั้นจะไม่แสดงผลทางเบราเซอร์ นอกจาก title เท่านั้นที่จะแสดง
แท็ก <body>
แท็ก <body> เป็นส่วนที่ใช้กำหนดเนื้อหาทั้งหมดของหน้าเว็บเพจ ดังนั้น ต้องมีส่วนนี้อยู่เสมอโดยต้องกำหนด
ต่อจาก <head> โดยเริ่มวางที่ตำแหน่งหลัง </head> เสมอ เช่น
ใน HTML ก่อนหน้านี้ แท็ก <body> จะมีแอตทริบิวต์หลายอัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการกำหนดรูปบบเนื้อหา
ของเว็บเพจ เช่น text, vlink, alink, bgcolor เป็นต้น แต่ใน HTML5 ได้ยกเลิกแอตทริบิวต์ทั้งหมดแล้ว  
โดยให้กำหนดในรูปแบบผ่าน css แทน แต่เว็บเบราเซอร์ก็ยังคงรองรับแอตทริบิวต์เหล่านี้อยู่